ร่วมประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 [เว็บมาสเตอร์][2024-05-29]
จังหวัดนิเทศงานบัตรประชาชนใบเดียว วันที่ 22 เมษาน พ.ศ.2567 [เว็บมาสเตอร์][2024-05-29]
ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 [เว็บมาสเตอร์][2024-05-29]
รณรงค์ปลูกต้นไม้ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 [เว็บมาสเตอร์][2024-05-29]
ต้อนรับทีมนักปั่นโครงการ”ปั่นรณรงค์ต้านมะเร็งทั่วจังหวัดจันทบุรี 3 วัน 10 อำเภอ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประจำปีงบประมาณ 2567“ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 [เว็บมาสเตอร์][2024-03-22]
อบรมKMครั้งที่3 Smart Service วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 [เว็บมาสเตอร์][2024-03-14]
อบรม R2R วันที่28-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [เว็บมาสเตอร์][2024-03-07]
ประชุมHA Survilance วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [เว็บมาสเตอร์][2024-02-23]
กิจกรรมCareDplus วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [เว็บมาสเตอร์][2024-02-23]
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [เว็บมาสเตอร์][2024-02-23]
พิธีวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-12-06]
ธนาคาร ธกส. มอบครุภัณฑ์การแพทย์ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-11-14]
กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-11-08]
กิจกรรมตักบาตรวันออกพรรษา วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-30]
หน่วยจังหวัดเคลื่อนที่วัดทับนคร วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
ประชุมรับมอบนโยบายจากผู้อำนวยการ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
อบรม HA วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
อบรม HA วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
ผู้ตรวจเขต6ลงตรวจ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
กิจกรรมนิเทศงานมะเร็ง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
ประเมินงานEMS วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
โรงพยาบาลแหลมงอบดูงานIPDpaperlessวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
กิจกรรมสงกรานต์วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
ซ้อมอุบัติเหตุหมู่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
กิจกรรมKM วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
อบรมนมแม่ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
งานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
อบรมESB วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
คณะผู้ดำเนินงานERคุณภาพ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
งานรับมอบเครื่องมือแพทย์ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
งานมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 18 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
กิจกรรมทำบุญโรงพยาบาล วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
กิจกรรมสัปดาห์ฆ่าตัวตายโลกวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
ประเมินMCH วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
โครงการซ้อมอบรมอัคคีภัย วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
วิชาการพยาบาลวันที่23 กันยายน พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
อบรมทักษะกู้ชีพกู้ภัย วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
ดูงาานด่านมะขามเตี้ยและทำแผน วันที่ 22 และ 24 กุมภสพันธ์ พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
นพ.ธีรยุทธ นัมคนิสรณ์ รองผอ.รพศ. และคณะ มาเยี่ยม วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
วันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
วันปิยมหาราชวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-10-24]
โครงการอบรมอ่านผลตรวจตา วันที่ 4 มกราคม 2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-01-06]
ปรับพื้นที่ปลูกผัก โรงครัว วันที่ 22 ธันวาคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-12-25]
ขึ้นระบบ IPD Paperless วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-11-24]
วันสัปดาห์สุขภาพจิต วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-11-05]
กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเรื่อง stroke วันที่ 29 ตุลาคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-10-31]
อบรมพฤติกรรมบริการ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-08-22]
ซ้อมแผนอัคคีภัย 21 มกราคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-01-21]
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 29 ธันวาคม 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-12-29]
มอบเครื่องฟอกอากาศ HEPA ให้โรงพยาบาลมะขาม [เว็บมาสเตอร์][2021-11-16]
ทำบุญ 25 ปี โรงพยาบาลมะขาม 1 กันยายน 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-09-01]
ประกวดนวัตกรรม CQI 17 กุมภาพันธ์ 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-02-17]
กิจกรรมมอบเครื่องดืมแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมะขาม [เว็บมาสเตอร์][2020-04-13]
ทำบุญโรงพยาบาล 31 สิงหาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-09-03]
ประกวด CQI และ R2R 23 สิงหาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-08-24]
งานเปิดตึก ปัญญาวราภรณ์ 15 มิถุนายน 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-06-15]
อบรมการกู้ชีพ CPR 15 พฤษภาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-05-28]
ศึกษาดูงาน การบูรณาการการทำงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน 22 พฤษภาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-05-28]
ซ้อมแผนอัคคีภัย 23 มีนาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-03-27]
อบรม R2R ครั้งที่ 2 วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-03-23]
อบรม R2R ครั้งที่ 1 วันที่ 7-8 มีนาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-03-09]
อบรมโปรแกรมเยี่ยมบ้าน 28 กุมภาพันธ์ 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-02-28]
ประชุม 5ส. วันที่ 21 มีนาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-00-23]
รณรงค์ 5ส. วันที่ 20 ธันวาคม 2560 [เว็บมาสเตอร์][2017-12-21]
ซ้อมแผนอุบัติเหตุปี วันที่ 15 ธันวาคม 2560 [เว็บมาสเตอร์][2017-12-16]
รับโล่ HA วันที่ 14 มีนาคม 2560 [เว็บมาสเตอร์][2017-07-31]
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 6 กรกฎาคม 2560 [เว็บมาสเตอร์][2017-07-31]
อบรมการกู้ชีพ(CPR) 4 สิงหาคม 2559 [เว็บมาสเตอร์][2016-08-04]
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 19 พฤษภาคม 2559 [เว็บมาสเตอร์][2016-05-19]
สุขสันต์วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2559 [เว็บมาสเตอร์][2016-04-12]
งานปีใหม่ พ.ศ.2558 [เว็บมาสเตอร์][2015-08-26]
ซ้อมแผนอัคคีภัย พ.ศ.2558 [เว็บมาสเตอร์][2015-08-26]
งานพัฒนาคุณภาพ CQI ปี 2558 [เจ้าหน้าที่][2015-08-14]