โรงพยาบาลมะขาม เลขที่ 253 ถ.เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

1.กลุ่มการพยาบาล
2.กลุ่มงานการจัดการ
3.กลุ่มงานรังสีวิทยา
4.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
5.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
6.กลุ่มงานทันตกรรม
7.กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสานสนเทศทางการแพทย์
8.กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
9.กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
10.กลุ่มงานการแพทย์


เขียนเมื่อ 2015-07-08 โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้เข้าชม 2280 ครั้ง