ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลมะขาม

ชื่อโรงพยาบาล โรงพยาบาลมะขาม เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 253 ถ.เฉลิมพระเกียรติ หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี (latitude: 12.685958559292501,longitude: 102.19994001894656) บนเนื้อที่ 101 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2539 ระยะเวลาเดินทางห่างจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด 14 กม. ห่างจากตัวอำเภอ 1 กม.

ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง คืออาคารโรงนึ่งกลาง 1 หลัง

ปี พ.ศ. 2541 ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูธรรมสรคุณ (ท่านพ่อเขียน) วัดกระทิง ในการก่อสร้างอาคารตึกผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นอาคารขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการ 1 มีนาคม 2542

ปี พ.ศ. 2545 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 30 เตียงด้วยตนเอง

โทรศัพท์ 039-389454, 039-389658, 039-389210 โทรสาร 039-389454

ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) กระทรวงสาธารณสุข

ต้นสังกัดในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

จำนวนเตียงผู้ป่วยในที่เปิดให้บริการ 30 เตียง

ระดับของการให้บริการ

เป็นโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง

ขอบเขตบริการ

ให้บริการตรวจรักษาวินิจฉัยโรค แก่ผู้ป่วยทั่วไป ให้การดูแลขั้นปฐมภูมิถึงทุติยภูมิ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพและแพทย์ทางเลือก


เขียนเมื่อ 2015-07-08 โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้เข้าชม 3971 ครั้ง