โครงการอบรมอ่านผลตรวจตา วันที่ 4 มกราคม 2566 [เว็บมาสเตอร์][2023-01-06]
ปรับพื้นที่ปลูกผัก โรงครัว วันที่ 22 ธันวาคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-12-25]
ขึ้นระบบ IPD Paperless วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-11-24]
วันสัปดาห์สุขภาพจิต วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-11-05]
กิจกรรมให้ความรู้ประชาชนเรื่อง stroke วันที่ 29 ตุลาคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-10-31]
อบรมพฤติกรรมบริการ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-08-22]
ซ้อมแผนอัคคีภัย 21 มกราคม 2565 [เว็บมาสเตอร์][2022-01-21]
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 29 ธันวาคม 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-12-29]
มอบเครื่องฟอกอากาศ HEPA ให้โรงพยาบาลมะขาม [เว็บมาสเตอร์][2021-11-16]
ทำบุญ 25 ปี โรงพยาบาลมะขาม 1 กันยายน 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-09-01]
ประกวดนวัตกรรม CQI 17 กุมภาพันธ์ 2564 [เว็บมาสเตอร์][2021-02-17]
กิจกรรมมอบเครื่องดืมแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมะขาม [เว็บมาสเตอร์][2020-04-13]
ทำบุญโรงพยาบาล 31 สิงหาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-09-03]
ประกวด CQI และ R2R 23 สิงหาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-08-24]
งานเปิดตึก ปัญญาวราภรณ์ 15 มิถุนายน 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-06-15]
อบรมการกู้ชีพ CPR 15 พฤษภาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-05-28]
ศึกษาดูงาน การบูรณาการการทำงานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน 22 พฤษภาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-05-28]
ซ้อมแผนอัคคีภัย 23 มีนาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-03-27]
อบรม R2R ครั้งที่ 2 วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-03-23]
อบรม R2R ครั้งที่ 1 วันที่ 7-8 มีนาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-03-09]
อบรมโปรแกรมเยี่ยมบ้าน 28 กุมภาพันธ์ 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-02-28]
ประชุม 5ส. วันที่ 21 มีนาคม 2561 [เว็บมาสเตอร์][2018-00-23]
รณรงค์ 5ส. วันที่ 20 ธันวาคม 2560 [เว็บมาสเตอร์][2017-12-21]
ซ้อมแผนอุบัติเหตุปี วันที่ 15 ธันวาคม 2560 [เว็บมาสเตอร์][2017-12-16]
รับโล่ HA วันที่ 14 มีนาคม 2560 [เว็บมาสเตอร์][2017-07-31]
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 6 กรกฎาคม 2560 [เว็บมาสเตอร์][2017-07-31]
อบรมการกู้ชีพ(CPR) 4 สิงหาคม 2559 [เว็บมาสเตอร์][2016-08-04]
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 19 พฤษภาคม 2559 [เว็บมาสเตอร์][2016-05-19]
สุขสันต์วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2559 [เว็บมาสเตอร์][2016-04-12]
งานปีใหม่ พ.ศ.2558 [เว็บมาสเตอร์][2015-08-26]
ซ้อมแผนอัคคีภัย พ.ศ.2558 [เว็บมาสเตอร์][2015-08-26]
งานพัฒนาคุณภาพ CQI ปี 2558 [เจ้าหน้าที่][2015-08-14]